Strona Główna

Projekt UE

Program UE

Firma Budus - Grupa PHMB sp. z o.o. jest beneficjentem programu unijnego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, realizując projekt:

"Integracja systemów firmy Budus - Grupa PHMB sp. z o.o. poprzez automatyzację z systemami kontrahentów"


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"