Folia budowlana Folia budowlana

Folia budowlana

Produkt dostępny do zamówienia w oddziałach:

 • wyprodukowane są z modyfikowanego polietylenu małej gęstości, 
 • są obustronnie gładkie (pierwotny granulat), 
 • odporne na działanie substancji chemicznych, 
 • odporne na temperatury w zakresie -25 + 85 °c, 
 • charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną, 
 • są wodo i paro szczelna, 
 • dostępne grubośći folii 0.2, 0.3, 0.5 


Zastosowanie:

 • ochrony przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg i stropów, 
 • jako materiał izolacyjny do wykonania powierzchni utwardzonych, placów, posadzek itp., 
 • prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych, 
 • izolacja przeciwwilgociowa stropów i stropodachów, 
 • izolacja paroszczelna w szkieletowych konstrukcjach ścian i dachów, izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, 
 • zabezpieczenie zbiorników pożarowych, 
 • - ochrona izolacji wodochronnej wykonanej z innych materiałów
  (Dowolny / Bez znaczena)

Opis

Etap budowy
Dachy
Izolacja przeciwwodna
Posadzki
Wchodzi w skład pakietów
Posadzki
Stropy