Betard - płyty stropowe Filigran Betard - płyty stropowe Filigran

Betard Filigran

Płyta stropowa

Produkt dostępny do zamówienia w oddziałach:

Stropy żelbetowe zespolone Filigran są jednym z czterech systemów stropowych oferowanych przez Betard. Nowoczesne, szybkie i łatwe w montażu ekonomiczne stropy Filigran to propozycja dla wszystkich, którym zależy na szybkości i dokładności wykonania stropu. Aktualnie proponowane przez projektantów śmiałe formy architektoniczne wymagają stosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, którym w zakresie stropów - sprostać może jedynie strop Filigran. Wyróżniają się nieograniczonymi możliwościami formowania powierzchni stropów pod względem kształtów i wymiarów; ich geometria ograniczona jest jedynie inwencją twórczą architektów. Konstruktorom pozwalają przyjmować skomplikowane schematy statyczne i złożone układy obciążeń. Stropy Filigran składają się z elementów prefabrykowanych - płyt stropowych, dodatkowego zbrojenia montowanego przez wykonawcę na budowie i betonu wylewanego na budowie, nazywanego nadbetonem. Prefabrykaty stropowe filigran mają postać żelbetowych płyt o grubości 5-7 cm wraz ze zbrojeniem głównym stropu oraz stalowymi kratownicami przestrzennymi, częściowo zabetonowanymi w płycie. Grubość płyty zależy od grubości otuliny zbrojenia oraz od ilości zbrojenia w płycie.

Kratownice nadają prefabrykatowi odpowiednią sztywność w czasie transportu i wykonywania stropu, służą również do właściwego połączenia prefabrykatu z pozostałą częścią stropu, wykonywaną na budowie. Obie warstwy stropu są ze sobą zespolone dodatkowo poprzez szorstką i celowo nierówną powierzchnię płyty prefabrykowanej. Pojedyncze płyty filigran produkujemy w wymiarach dostosowanych do geometrii stropu - szerokości podstawowe płyt, ze względów produkcyjnych i transportowych, nie przekraczają 248 cm; długości płyt odpowiadają rozpiętości stropu. Ilość zbrojenia oraz parametry techniczne stropu każdorazowo określa projekt wykonawczy stropu filigran, opracowywany indywidualnie dla każdego obiektu.

Strop z płyt filigran jest konkurencyjny pod względem ekonomicznym w stosunku do innych technologii. Dzięki dużej dokładności i gładkiej powierzchni dolnej - stropów nie tynkuje się. Roboty wykończeniowe ograniczają się do wypełnienia styków miedzy płytami i przeszpachlowania sufitu.

Zastosowanie:

  • budownictwo mieszkaniowe indywidualne i wielorodzinne,
  • budownictwo ogólne i przemysłowe,
  • budynki komunalne (szkoły, szpitale, hotele, biurowce),
  • nietypowe: garaże, hale przemysłowe,
  • obiekty handlowe, sportowe, multikina

Opis

Etap budowy
Stropy